Tietosuojaseloste

Vaara-Kainuun Matkailuyhdistyksen rekisteriseloste

Seloste on henkilötietolain (523/1999 pykälien 10 ja 24) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen.

Tämä tietosuojaseloste-sivu sisältää kaksi rekisteriselostetta:

 • Asiakasrekisteri
 • Sähköpostirekisteri

Asiakasrekisteri

1. Rekisterin pitäjä

Vaara-Kainuun Matkailuyhdistys ry, Lyötynkatu 3 c/o Tili-Tekno, 90100 Oulu

2. Rekisterinhoitaja

Jussi Kiiskilä, hallituksen jäsen

3. Rekisterin nimi

Vaara-Kainuun Matkailuyhdistyksen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja oikeutettuun etuun perustuen seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • rekisterinpitäjän tavaroiden ja palvelujen markkinointi
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen sekä tarjonnan kohdistaminen

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

 • asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
 • asiakkaan suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan suoramarkkinointiin

6. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Haluamme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla heidän tarpeensa ja toiveensa huomioiden. Kun käsittelemme tietoja esimerkiksi asiakaspalautteista pystymme kehittämään toimintaamme asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteet ovat:

 • Uutiskirjeiden asiakasrekisteri
 • Asiakaspalautteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta).

8. Tietojen säännönmukainen luovutus

HENKILÖTIETOLAIN 24 §:N MUKAINEN INFORMAATIO ASIAKKAILLE

Rekisteriseloste on nähtävänä sähköisessä muodossa ukkohalla.fi-sivustolla.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö matkailuyhdistykselle yllä mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Matkailuyhdistys toimittaa kirjallisen vastauksensa asiakkaalle 60 päivän kuluessa siitä, kun asiakkaan kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten, sekä peruuttaa annettu suostumus tietojen käsittelyyn niiltä osin kun käsittely perustuu suostumukseen.

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle häntä koskevien tietojen käsittelystä.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä, eikä niitä käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

MANUAALINEN AINEISTO

Manuaalista aineistoa säilytetään kunnes tiedot on syötetty asianmukaisiin järjestelmiin. Manuaalinen aineisto tuhotaan sen käytyä tarpeettomaksi.

ATK:ssa KÄSITELTÄVÄT TIEDOT

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Vaara-Kainuun matkailuyhdistyksen palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tiedot sijaitsevat suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.

 

Sähköpostirekisteri

1. Rekisterin pitäjä

Vaara-Kainuun Matkailuyhdistys ry, Lyötynkatu 3 c/o Tili-Tekno, 90100 Oulu

2. Rekisterinhoitaja

Jussi Kiiskilä, hallituksen jäsen

3. Rekisterin nimi

Vaara-Kainuun Matkailuyhdistyksen sähköpostirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

 • asiakastiedot: nimi ja sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Matkailuyhdistyksen www-sivut

7. Tietojen säännönmukainen luovutus

HENKILÖTIETOLAIN 24 §:N MUKAINEN INFORMAATIO ASIAKKAILLE

Rekisteriseloste on nähtävänä sähköisessä muodossa osoitteessa ukkohalla.fi.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö matkailuyhdistykselle yllä mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Matkailuyhdistys toimittaa kirjallisen vastauksensa asiakkaalle 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakkaan kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Hotelliin.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten, sekä peruuttaa annettu suostumus tietojen käsittelyyn niiltä osin kun käsittely perustuu suostumukseen.

Asiakkaalla on oikeus häntä koskevien tietojen siirrosta järjestelmästä toiseen.

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle häntä koskevien tietojen käsittelystä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä, eikä niitä käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

MANUAALINEN AINEISTO

Manuaalista aineistoa säilytetään kunnes tiedot on syötetty asianmukaisiin järjestelmiin. Manuaalinen aineisto tuhotaan sen käytyä tarpeettomaksi.

ATK:ssa KÄSITELTÄVÄT TIEDOT

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Matkailuyhdistyksen palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tiedot sijaitsevat Matkailuyhdistyksen suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.