Varausehdot: Lomarengas Ukkohalla-Paljakka – Ukkohalla Resort

Varausehdot: Lomarengas Ukkohalla-Paljakka

Varausehdot: Lomarengas Ukkohalla-Paljakka

Lomarengas Ukkohalla-Paljakka noudattaa lomakohteen vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut Lomarenkaalle sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun tai ennakkomaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa.

 

Varaus- ja maksuehdot

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).

Varauksen voi tehdä netissä, jolloin vahvistus varauksesta lähetetään asiakkaan sähköpostiin heti. Loppulasku lähetetään asiakkaan sähköpostiin varauksen tekoa seuraavana arkipäivänä.

Varauksen voi tehdä myös Lomarenkaan myyntitoimistoissa tai puhelinmyynnissä, jonka jälkeen Lomarengas lähettää asiakkaalle laskun postitse tai sähköpostilla.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Laskussa on keskusvaraamon, lomakohteen huoltajan tai omistajan nimi ja yhteystiedot, sekä ajo-ohje avainten luovutuspaikkaan tai lomakohteeseen.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (20 % lomakohteen vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä tai ennakkomaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus maksetaan viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua.

Vuokran lisäksi veloitetaan 20 euron toimitusmaksu.

Mikäli varauksen alkuun on 63 vuorokautta (9 viikkoa) tai enemmän, maksetaan summa kahdessa erässä. Ennakkomaksu erääntyy maksettavaksi viimeistään 14 vuorokauden kuluttua laskun päiväyksestä. Loppusuoritus erääntyy maksettavaksi 6 viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 50–62 vuorokautta (7-9 viikkoa), maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava 6 viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 28–49 vuorokautta (4-7 viikkoa), maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava viimeistään viikon kuluttua laskun päiväyksestä.

Mikäli varauksen alkuun on 27 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko summa välittömästi samana päivänä.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, Lomarengas voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

 

Uuden vuoden varaukset 

Varauksen hintaan lisätään aina kohdekohtainen loppusiivousmaksu.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (sähköpostilla osoitteeseen [email protected]). Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Lomarenkaaseen. Toimistoajan (arkisin 10.00 – 16.00) ulkopuolella ilmoitettu peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä.

Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei ennakkomaksua ja toimitusmaksua palauteta. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Lomarenkaalle maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua ja toimitusmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Lomarenkaalle ja asia on osoitettava Lomarenkaalle luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Mikäli asiakas muuttaa varausta (lomakohdetta, loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on Lomarenkaalla oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 20 euroa. Muutos on tehtävä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

 

Lomarenkaan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Lomarengas voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Lomarenkaalle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi Lomarengas peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelutiedot lomakohteen kuvauksessa

Lomakohteen kuvauksessa on mainintoja lähialueen palveluista (esim. rautatieasema, bussipysäkki, ravintola, kauppa, hiihtohissi jne.). Lomarengas ei vastaa lomakohteeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista eikä niiden saatavuudesta loman aikana.

Virheellinen hintatieto

 

 

Virheellinen hintatieto ei sido myyjää, jos virhe on sillä tavoin selvä, että kuluttajankin olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virhetiedon. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

 

Oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00.

Keskusvaraamolla, huoltajalla tai omistajalla on oikeus periä lomakohteeseen saapumisen yhteydessä asiakkaalta 150 euron suuruinen vakuusmaksu asiakkaan velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi ja vahingon varalta. Vahinkojen korvaus, sekä siivouksesta aiheutuvat kustannukset voidaan pidättää vakuusmaksusta.

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan.

Polttopuut eivät sisälly vuokraan, ellei kohteen kuvauksessa ole toisin mainittu. Polttopuiden määrää voidaan joissakin lomakohteissa rajoittaa. Astianpesuaineet, perusmausteet sekä wc- ja talouspaperit eivät sisälly vuokrahintaan.

Varsinkin maaseudulla sijaitsevien lomakohteiden vesijohtovedessä voi olla väri-, maku- ja hajuhaittoja.

Soutuveneen vapaa käyttöoikeus sisältyy hintaan rantamökeillä kesäaikaan, jos tästä on erikseen mainittu lomakohteen kuvauksessa. Loma- ja mökkikylissä saunan ja soutuveneen käytöstä voidaan periä eri korvaus.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan, ellei lomakohteen kuvauksessa toisin mainita. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Liinavaatteet ja pyyhkeet voi tilata varauksen yhteydessä.

Lomakohteen siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse, ellei lomakohteen kuvauksessa toisin mainita. Loppusiivouksen voi tilata varauksen yhteydessä.

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon keskusvaraamon, huoltajan tai omistajan kanssa.

 

Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö lomakohteen tontilla ilman keskusvaraamon, huoltajan tai omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä. Lemmikkieläimiä saa tuoda vain kohteisiin, joissa se on sallittu. Joissakin lomakohteissa lemmikin tuomisesta peritään lisämaksu. Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa.

Matkailukeskusten lomakohteissa on voimassa yöaikaan nk. yleinen hiljaisuus, jota asiakkaan tulee noudattaa.

 

 

Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 12.00, ellei laskussa toisin mainita. Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta ja vakuusmaksun palautuksesta sovittava keskusvaraamon, huoltajan tai omistajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Jos asiakas lähtee normaalista poikkeavaan aikaa (esim. yöllä) tai jos asiakas ei ilmoita lähdöstään, on keskusvaraamolla, huoltajalla tai omistajalla oikeus palauttaa vakuusmaksu jälkikäteen.

 

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava lomakohteen huoltajalle tai omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot suoraan lomakohteen huoltajalle tai omistajalle.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon.  Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja lomakohteen huoltaja/omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Tilattuun loppusiivoukseen tai lomakohteen vuokrahintaan sisältyvään loppusiivoukseen ei sisälly astioiden pesu ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikoilleen.

Ylivoimainen este

Lomarengas ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut Lomarenkaasta ja jonka seurauksia Lomarengas ei kohtuudella ole voinut estää.

Lomarengas ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

 

Huomautukset ja valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan keskusvaraamoon, lomakohteen omistajalle tai huoltajalle. Mikäli asiaan ei tule korjausta, asiakkaan tulee ottaa 72 tunnin sisällä aiheen ilmaannuttua yhteys Lomarenkaaseen.

Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Lomarenkaaseen. Tämä tulee normaalisti tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Lomarengas eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, voi asiakas tehdä valituksen kuluttajariitalautakuntaan.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana keskusvaraamoon, huoltajalle tai omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä Lomarengas ole niistä korvausvelvollinen.

 

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

Lomarenkaan oikeus hintojen muutoksiin

Sopimuksen syntymisen jälkeen Lomarenkaalla on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos mökkilomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

 

Keskusvaraamo Ukkohalla-Paljakka

Ukkohallantie 22, 89400 Hyrynsalmi Puh.08-748500 [email protected]