Varaus- ja peruutusehdot

Varaus- ja maksuehdot

Hotel Ukkohalla noudattaa lomakohteen vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun tai ennakkomaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa. Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).

Varaaminen ja maksut verkkokaupassa: Asiakas tekee itse haluamansa varaukset internetissä ja maksaa koko summan heti. Internet-varaus maksetaan luottokortilla. Asiakas vastaa siitä, että hän tulostaa itselleen kuitin sekä varausehdot. Varausohjelma lähettää varausvahvistuksen asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli et saa varausvahvistusta, otathan yhteyttä suoraan hotelliin. Verkkokaupan hinnat voivat vaihdella vapaana olevan kapasiteetin ja ajankohdan mukaan. Verkkokaupassa voidaan käyttää erillisiä kampanjakohtaisia peruutusehtoja, jotka mainitaan kyseisen tarjouksen tiedoissa. Hinnat voivat myös poiketa myyntipalvelun puhelimitse antamista tai vastaanotosta kysytyistä hinnoista. Virheellinen hintatieto ei sido myyjää, jos virhe on sillä tavoin selvä, että kuluttajankin olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virhetiedon. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

Maksutavat: Varattavat palvelut maksetaan varaamisen yhteydessä.

Maksaminen tapahtuu Netaxept-sivuston kautta. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Nets Oy, yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Nets Oy:llä on maksulaitoksen toimilupa. Nets Oy Y-tunnus 0107810-9 Teollisuuskatu 21 00510 Helsinki Puhelin (09) 69 641 Hyväksytyt korttimaksut: Visa debit ja credit sekä Visa Electron MasterCard debit ja credit.

Varauksen voi tehdä myös puhelimitse, jonka jälkeen hotelli lähettää asiakkaalle maksulinkin tai laskun sähköpostilla. Laskuun lisätään toimitusmaksu 35€. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, hotelli voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta. Hotellilla on oikeus vaihtaa asiakkaan varaama huone vastaavaan huoneeseen, varaustilanteesta riippuen.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (sähköpostilla osoitteeseen [email protected]). Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut hotellille. Toimistoajan (arkisin 10.00 – 16.00) ulkopuolella ilmoitettu peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä.

Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei maksua palauteta. Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Hotel Ukkohallalle maksamastaan summasta puolet, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varauksen alkamista, maksua ei palauteta.

Mikäli asiakas muuttaa varausta (lomakohdetta, loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on hotellilla oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 35 euroa. Muutos on tehtävä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Ryhmien varaus- ja peruutusehdoista sovitaan erikseen varausvaiheessa.

Hotel Ukkohallan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), hotelli voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan, vähennettynä 35€ toimistokuluilla. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi hotelli peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Lomakohteen kuvauksessa on mainintoja lähialueen palveluista (esim. rautatieasema, bussipysäkki, ravintola, kauppa, hiihtohissi jne.). Hotelli ei vastaa lomakohteeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista eikä niiden saatavuudesta loman aikana.

Oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00.

Hotellilla on oikeus periä lomakohteeseen saapumisen yhteydessä asiakkaalta 150 euron suuruinen vakuusmaksu asiakkaan velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi ja vahingon varalta. Vahinkojen korvaus, sekä siivouksesta aiheutuvat kustannukset voidaan pidättää vakuusmaksusta.

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sekä astianpesuaine ja wc-paperi sisältyvät hintaan.

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon hotellin kanssa.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu.

Lemmikit ja tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Jos lomakohteessa on tupakoitu tai lemmikki on tuotu huoneistoon sopimatta asiasta hotellin kanssa, veloitetaan 300€:n siivoumaksu.

Matkailukeskusten lomakohteissa on voimassa yöaikaan nk. yleinen hiljaisuus, jota asiakkaan tulee noudattaa.

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 12.00. Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta ja vakuusmaksun palautuksesta sovittava hotellin kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Jos asiakas lähtee normaalista poikkeavaan aikaa (esim. yöllä) tai jos asiakas ei ilmoita lähdöstään, on hotellilla oikeus palauttaa vakuusmaksu jälkikäteen.
Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava hotellille soittamalla tai sähköpostitse. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot suoraan lomakohteen omistajalle.

Lomakohteen vuokrahintaan sisältyvään loppusiivoukseen ei sisälly astioiden pesu ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikoilleen.

Ylivoimainen este

Hotel Ukkohalla ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut hotellista ja jonka seurauksia hotelli ei kohtuudella ole voinut estää.

Hotel Ukkohalla ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset ja valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan hotelliin.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana hotellille, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä hotelli ole niistä korvausvelvollinen.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Hotellin oikeus hintojen muutoksiin

Sopimuksen syntymisen jälkeen hotellilla on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos majoituksen hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Hotel Ukkohalla
Ukkohallantie 20, 89400 Hyrynsalmi
Puh.08-748500
Sähköposti: [email protected]

*** Yksityisyydensuojailmoitus – HotSoft Online – Yleinen tietosuoja-asetus

Hoist Groupin pilvipalveluna toimitettava ohjelmisto (jäljempänä ’palvelumme’) tarjoaa pääsyn hotellivarauksiin internetyhteyden avulla. Käytämme ja keräämme sinusta mahdollisimman vähän ja sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä online-varauspalvelujen tarjoamiseksi. Teemme tämän yksityisyyden suojasi huomioon ottaen ja yksityisyyttäsi kunnioittaen.

Hoist Groupin pääkonttori sijaitsee Ruotsissa. Lisätietoja meistä saat osoitteesta www.hoistgroup.com.

Kerätyt tiedot: Hoist Group kerää tekemäsi varauksen yhteydessä antamasi tiedot. Tämän lisäksi Hoist Group kerää automaattisesti seuraavat tiedot laitteesta, jolla käytät HotSoft Onlinea: 1) IP-osoitteesi 2) selaimen tyyppi ja versio 3) käyttöjärjestelmä 4) yhteyden päivämäärä sekä ajankohta.

Tietojen keräämisen oikeusperuste: Tietojesi käsittely perustuu hotellin kanssa tekemääsi sopimukseen majoituspalveluista.

Tietojen jakaminen: Hoist Group jakaa hotellivarauksen yhteydessä antamasi tiedot kyseisen hotellin kanssa, sillä varausjärjestelmä sisältyy hotellin verkkosivuun. Hoist Group ei myy rekisteröityjä tietojasi eikä jaa niitä kolmansille osapuolille.

Tietojen säilytyksen kesto ja sijainti: Hoist Group säilyttää tietosi niiden tietojen säilyttämistä koskevien lakien mukaisesti, jotka ovat voimassa maassa, jossa käytät palvelua. Jos käytät palvelua EU:n alueella ja varattu hotelli sijaitsee EU:ssa, Hoist Group ei siirrä tietojasi EU:n ulkopuolelle.

Oikeutesi tietoihin: Sinulla on laillinen oikeus saada HotSoft-palvelun omistajalta kopio tiedoistasi sekä pyytää Hoist Groupia poistamaan tietosi tai siirtämään ne muualle. Voit ottaa yhteyttä Hoist Groupin tietosuojavastaavaan sähköpostitse:[email protected] Hoist Groupia valvoo ruotsalainen tietosuojavaltuutettu.

Yhteystiedot: www.datainspektionen.se/in-english/contact-us/

Evästeet: Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka HotSoft Online -palvelin tallentaa laitteellesi, kun käytät palvelua. Tallennamme evästeitä laitteellesi, jotta voimme tunnistaa sen palatessasi varausjärjestelmään. Jos et halua, että evästeitä käytetään, voit kieltää evästeet selaimesi asetuksissa. Voit myös poistaa kaikki selaimeesi tallennetut evästeet (ks. selaimen ohjesivut).