Ukkohallan Masterplan – Ukkohalla Resort

Ukkohallan Masterplan


Ukkohallaan on valmistunut elokuussa 2011 huoneistohotelli Ukkohalla SkiChalets. Tämä on matkailukeskuksen historian suurin yksittäinen investointi, jonka kokonaiskustannus oli noin 6 miljoonaa euroa, käsittäen yhteensä 30 korkeatasoista lomahuoneistoa ja palvelutiloja (wellness- ja liikuntatilat).

Kehittäminen jatkuu

Ukkohallan kylän ytimen rakentaminen kylpylä- ja saunamaailman yhteyteen jatkuu ensimmäisen Ski&Spa-hotellin jälkeenkin.Ydinalueella rakennusoikeutta jäljellä 8000 m2. Jatkorakentaminen toteutetaan 2-3 vaiheessa. Investointien arvo toteutuessaan on noin 15-20 miljoonaa euroa.

Rinnetoimintojen kehittäminen

Ukkohallan kärkituotteen, laskettelun, tärkeimmät kehittämistoimet ovat seuraavat:

  • Uuden mustan rinteen (800m) rakentaminen kaudelle 2011/2012
  • Etäluettava hissilippujärjestelmä (SKI data tai vastaava) 2011/2012
  • SKI Shopin rakentaminen Ukkohalla Chaletsin yhteyteen
  • Koillisrinteiden avaaminen: 2-3 uutta rinnettä  sekä 1-3 uutta hissiä
  • Rinteiden korotus 170m > 190-200m
  • Lastenmaan kehittäminen
  • Vuokraamon laajennus 2011

Kehittämistoimet ja uudet rinnealueet edellyttävät maanomistusjärjestelyjä .Osa yllä mainituista toimenpiteistä on jo toteutettu tai työn alla.

 

UKKOHALLAAN 15 MEUR KASVU- JA INVESTOINTIOHJELMA – TUOLIHISSI, UUSIA HUONEISTOJA, UUSI VAUNUALUE, UUSIA HYVINVOINTI- JA OHJELMAPALVELUJA, RIEMULOMIA YMPÄRI VUODEN

Ukkohallan v. 2010 laaditun Masterplan suunnitelman päätavoitteet ovat valtaosin toteutuneet ja alueelle on toteutettu yli 12 meur investoinnit pitäen sisällään mm. Ski-in kylän 80 huoneistoa, keilahallin, kaupan, kahvilan ja saunamaailman laajennuksen. Ukkohallan yrittäjät ja Hyrynsalmen kunta ovat laatineet konsultti Kim Wasaman kanssa Ukkohallan kasvu- ja investointiohjelman 2016-2025 (Masterplan). Se tähtää Ukkohallan vahvaan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tavoitteena on nousta 10 suurimman hiihtokeskuksen joukkoon lähivuosina. Jatkossa panostetaan eritoten ympärivuotisiin tapahtumiin, hyvinvointi- ja luonto- sekä elämysmatkailuun. Ukkohallan tavoitteena on kv- asiakkaiden määrän tuplaaminen nykyisestä n. 8%.

RINNETOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN – tuolihissi ja rinnetoimintojen kehittäminen

Ukkohallan ja Paljakan rinnetoiminnot yhdistyivät v. 2014 ja rinnealueilla voi lasketella yhteislipulla yli 30 rinteessä ja 3 parkissa. Paljakassa on 15 rinnettä ja Ukkohallassa on 16 rinnettä. Keskusten välillä kulkee skibussi sesonkina ja se on laskettelijoille ilmainen.
Kaudelle 2016-2017 Ukkohallan lastenmaata uusitaan ja parannetaan ja sinne tulee uusi hissi. Investoinnin jälkeen Ukkohallassa on 6 hissiä. Uusien lumitykkien ja pumppaamoinvestoinnin myötä myös lumetuskapasiteetti tehostuu 35% ja se mahdollistaa rinteiden avaamisen entistä aikaisemmin.
Ukkohallan hiihtokeskus juhlii 30-vuotistaivaltaan v. 2018 ja kaudelle 2017-2018 on tarkoitus toteuttaa alueelle kauan kaivattu tuolihissi. Suunnittelu on käynnissä ja tavoitteena on avata tuolihissi joulukuussa 2017.

UUSIA SKI-IN HUONEISTOJA, TALLIOSAKKEITA JA UUDEN VAUNUALUEEN SUUNNITTELU

Winterhome Oy on käynnistänyt tänä vuonna 15 uuden ski-in huoneiston rakentamisen Ukkohallaan, Sun&Skivillas huoneistot ovat valmistuneet keväällä ja kaikki huoneistot on myyty. Syyskuussa on käynnistynyt lähes 2 meur investoinnit uusiin huoneistoihin ja talliosakkeisiin.
As Oy Lakevillas huoneistot sijaitsevat ski-in kylässä järven rannalla rinteiden vierellä. Winterhome Oy on rakennuttanut Ukkohallaan jo yli 50 huoneistoa ja mökkiä sekä kaupan ja keilahallin.
Winterhomen suunnitelmissa on rakentaa v. 2020 mennessä 100 uutta ski-in huoneistoa Ukkohallaan. Lisärakentamisen mahdollistaa Hyrynsalmen Kunnan käynnistämä Ukkohallan ydinalueen kaavoitus. Ydinalueelle kaavoitetaan rakennuspaikat 100 huoneistolle ja uudelle vaunualueelle. Uusi vaunualue suunnitellaan osittain Syväjärven rantaan ja se mahdollistaa nykyistä paremmin myös ympärivuotisen toiminnan.

HYVINVOINTI- LUONTO- JA OHJELMAPALVELUIDEN KEHTTÄMINEN

Suomen yhden lumivarmimman alueen ympärivuotista matkailua on kehitetty viime vuosina ja kesä-heinäkuu onkin tehtyjen investointien ja kehittämisen myötä tullut tärkeäksi sesongiksi. Yhteistyössä alueen kuntien kanssa alueen reitistöistä on tehty kehittämissuunnitelmia mm. maastopyöräilyyn.
Ukkohallassa järjestetään myös ympärivuotisesti hyvinvointi- ja kuntoremonttilomia ja sopimusasiakkaina ovat mm. useat yritykset ja yhteisöt sekä PHT Ry ja MTLH Ry. Hyvinvointilomat tuovat alueelle jo yli 3000 yöpymisvuorokautta ja lähivuosina määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan.
Myös Saunamaailman toimintaa kehitetään ja sinne on suunnitteilla 10. sauna- Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi v. 2017 avataan Saunamaailmaan korsusauna.

AINUTLAATUISEN RINNEGOLF-KENTÄN SUUNNITTELUTYÖ KÄYNNISTYY

Ukkohallan rinteiden päälle on suunnitteilla 9- reikäinen golf-kenttä. Alueelle rakennetut huoneistot ja suunnitellut 100 uutta huoneistoa mahdollistavat myös kenttäinvestoinnin. Kentän investointi- ja toteutettavuusselvitys on käynnissä ja valmistuu tämän vuoden aikana. Toteutusaikataulu investoinnille selviää samassa yhteydessä.

1 LOMA 2 KESKUSTA- UKKOHALLAN JA PALJAKAN YHTEISTYÖ TIIVISTYY

Ukkohallan Matkailuyhdistys on käynnistänyt uudet ohjelmapalvelut- hankkeen ja sen tavoite on toteuttaa Ukkohallan asiakkaille uusia ohjelmapalveluita ja tapahtumia. Ukkohallan ja Paljakan matkailuyhdistykset käynnistävät alueen kuntien kanssa yhteistyö projektin, jonka tavoitteena tiivistää keskusten välistä yhteistyötä sekä saada kansainvälisten asiakkaiden määrä kasvuun alueella. Yhteistyön tarkoitus on luoda Ukkohalla-Paljakan alueesta entistäkin kilpailukykyisempi, monipuolisempi ja vetovoimaisempi matkailualue sekä koti- että ulkomaisille asiakkaille. Alueen ainutlaatuinen luonto Kainuun korkeimpine vaaroineen ja aarnimetsineen ja lumivarmuus luovat tälle hyvän pohjan.

Tutustu masterplaniin

Masterplan, Suomi (PDF)

Masterplan, Englanti (PDF)

Cxense Display